Articles

Работа в Чехия за българи

Версия за печатSend by emailPDF version
Работа в Чехия за българи

Избирайки работа в Чехия, българските работници имат различни цели. За някои – това е една възможност да заработят пари и да подпомогнат семейството си в родината. За други – това е началото на пълноценна имиграция. И в двата случая именно възможността за получаване на достойно заплащане на своя труд е основната причина за търсене на работа в Чехия.

Дори ако средната работна заплата не е толкова висока, колкото в съседна Германия, тя все пак е по-висока от тази в България. Средната работна заплата в Чехия за мъже варира в границите от $ 1200 до $ 1500 на месец, за жените - от $ 800 до $ 1000. Става дума за минималните размери на заплащане. В зависимост от специалността, професионалната квалификация и езиковите познания, работната заплата, разбира се, може да бъде по-висока. Властите на Чешка Република се опитват да защитят своя пазар на труда от прекомерен приток на чуждестранна работна ръка, но при развиваща се икономика това не може да се избегне.

За някои позиции на този пазар (свободни работни места в Чехия) не стигат своите резерви. Обучението на специалисти може да се забави за продължително време, а те са необходими сега. Както и за неквалифицирана работа в Чехия понякога трудно се намират желаещите сред местното население. Поради това, чуждестранните работници ще са търсени.

Свободни работни места в Чехия за българите

Всички свободни работни места в Чехия за чужденци условно могат да бъдат разделени на две категории. Първата - работа за граждани на ЕС и притежатели на Чешското разрешително за работа (трудова карта). Втората - за граждани на страните, които не са членове на Европейския съюз. Като правило, в обявите за работа това се посочва. При търсенето на работа в Чехия трябва да се разбира, че познаването на чешки език ще бъде задължително условие при наемането на работа на специалисти и квалифицирани работници.

Работата в Чехия може да се търси чрез агенции, които взимат за своите услуги от 600 евро и нагоре, или да се търси самостоятелно. При самостоятелно търсене на работа информацията за свободни работни места може да бъде намерена на специализираните сайтове. Най-известните от тях — jobs.cz, prace.cz, profesia.cz. Тези сайтове са на чешки език.

В Чехия можете да намерите работа, най-напред, по следните специализации:

  • медработници;
  • юристи и икономисти;
  • инженери в областта на машиностроенето, електроенергетиката и други области;
  • работници в сферата на обслужването;
  • всички строителни специалности;
  • квалифицирани и квалифицирани работници в преработвателните предприятия.

За специалисти с висше образование трябва да бъде потвърдена (призната) диплома в Чехия.

Търсене на работа в Чехия без посредници
Днес на пазара на труда има голям брой посреднически агенции по заетостта, както вътрешни, така и чешки. Търсенето на...
Всички перспективи за работа в Чехия
Чешката Република се присъедини към Европейския съюз през 2004 г. и сега заема комфортно място в центъра на Европа....
Всички предимства на работа в Чехия за българи
Преди всичко, за чужденците от България работата в Чехия психологически е по-комфортна, отколкото, например, в...
Работа в Чехия: обективно за свободни работни места и работни заплати
Чехия е развита европейска държава. Такъв показател за стандарта на живот, като средната работна заплата на глава от...