Articles

Всички перспективи за работа в Чехия

Версия за печатSend by emailPDF version
Всички перспективи за работа в Чехия

Чешката Република се присъедини към Европейския съюз през 2004 г. и сега заема комфортно място в центъра на Европа. Ако не се взема под внимание глобалната финансова криза през 2008-2009 години, може да се каже с увереност, че чешката икономика през последното десетилетие показва показатели за устойчиво развитие.

Акцентът е поставен върху промишленността, където преобладаващата част (повече от 20%) пое автомобилостроенето. Всяка година страната произвежда повече от един милион превозни средства от на всички известната марка Skoda, около 80% от които се изнасят. Също така е развита металургия, електротехника и електроника. В сферата на услугите доминира туристическият бизнес, в Чехия има какво да се види.

Нивото на безработица в Чехия според резултатите на 2015 година е 6,5%, инфлацията практически няма. Страната има високи социални стандарти, ниско ниво на престъпността, разходите на здравеопазването - повече от 7% от БВП. Между другото, в областта на медицината в Чехия има недостиг на квалифицираните специалисти.

Основни знания, необходими за работа в Чехия

Преди да хвърлите всичките си сили в търсенето на работа, трябва трезво да оцените своите шансове за успех в намирането на работа в Чехия. Най-напред обръщаме Вашето внимание върху следните фактори:

Знание на езика. Общоизвестният факт, че без знанието на чешки език на достатъчно добро ниво, можете веднага да забравите за престижна и високо платена работа в Чехия. Ако става дума за неквалифициран труд, и тук минималните познания по разговорна реч ще са просто необходими. Освен това, този фактор е жизнено важен и за битов живот.

При преместването в чужда страна, освен търсенето на работа, трябва да се решават и един куп други въпроси, свързани с имиграция. Владеенето на английски език също ще бъде много полезно.

Образование. Дипломата за висше образование, получена в България, изисква специално потвърждение (признаване). За да направите това, трябва да изберете чешки вуз, който има акредитация по нужната специалност, и да изпратите на неговия адрес изискуемите документи. По-подробно за необходимите документи трябва да се консултирате в конкретно учебно заведение.

За признаването на някои дипломи, като например за медицински професии, се изисква полагане на допълнителни изпити. Ако дипломата е получена след завършване на само недържавния вуз, тя няма да бъде призната.

Работен опит. Наред със знанието на чешки език и дипломата за висше образование, призната в Чехия, за да се намери подходяща работа, трябва да има и работен опит. За съжаление, шансовете за успешно намиране на работа веднага след завършване на отечествения вуз се свеждат до нула.

Конкуренция. Както вече бе споменато, официалнното ниво на безработица в Чехия - 6,5%. Както и в други европейски страни, тази държава също е загрижена преди всичко за наемане на работа на своите граждани. Това е одобрено на законодателно ниво.

За да претендирате за работно място в Чехия, трябва да имате дефицитна специалност или неоспорими професионални предимства. В противен случай, ще ви предложат работа, на която местните жители просто не се съгласяват поради лошите условия и ниското заплащане на труда.

Търсене на работа в Чехия без посредници
Днес на пазара на труда има голям брой посреднически агенции по заетостта, както вътрешни, така и чешки. Търсенето на...
Всички перспективи за работа в Чехия
Чешката Република се присъедини към Европейския съюз през 2004 г. и сега заема комфортно място в центъра на Европа....
Всички предимства на работа в Чехия за българи
Преди всичко, за чужденците от България работата в Чехия психологически е по-комфортна, отколкото, например, в...
Работа в Чехия: обективно за свободни работни места и работни заплати
Чехия е развита европейска държава. Такъв показател за стандарта на живот, като средната работна заплата на глава от...